21 Σεπ 2011

NASA Announces 'Forbidden Zones'...On Moon!


[Note from author: This story originally broke in India. The American media is ignoring it. Why? Moon to have no-fly zones by month end. - The Hindu ... For those that may question The Hindu as a credible source, the NASA Institute for Advanced Concepts believes The Hindu is a credible news source. They link to it themselves on this page (scroll on NIAC page to see link to The Hindu article about NASA's future). This story is real.
Feeling the pressure of mounting investigations launched by citizen activists concerning alien structures and artifacts on the Moon and Mars, the US National Aeronautics and Space Administration has made a bold and incredible move: NASA has announced No-Fly Zones on the Moon.

Although the space agency claims the purpose of the No-Fly Zones are to preserve and protect the historic landing sites of the Apollo astronauts, some question why the zones happen to include regions where heavy attention has been focused—areas where purported alien technology is lying scattered across the lunar soil.

An alleged alien artifact photographed near an Apollo landing site. [From website Over the Moon]

According to official archives more than three dozen Lunar historical sites exist. It may be more than coincidence that many of the strange anomalies and structures are near, or in the same region as, all the Apollo landing and early Lunar space probe sites like Surveyor.

Photo taken by LRO of a large artificial structure at Rima Hadley not far from where Apollo 15 landed.

A portion of the NASA statement declares: Apollo 11 and 17 sites [shall] remain off-limits, with ground-travel buffers of 75 metres and 225 meters from each respective lunar lander. [Science journal reported the full guidelines.]

Aerial view of alleged complex at Gassendi Crater.

Despite the pronouncement, international attorneys do not believe the space agency has the authority to enforce such a proclamation, nor claim any regions offbounds by nature of “U.S. government property on the moon.” They argue that the United Nations 1967 Outer Space Treaty takes precedence and that no nation can lay claim to any portion of the Moon.

Apollo 12: Photo taken by NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC).

Despite that, NASA is desperate other countries will abide by its announcement—after all, more than 40 years of cover-up is at stake as well as the reputation and future funding of the currently beleagured agency.

One of the many structures that just 'happens' to be in the No-Fly Zone.

While NASA takes pains that it's only doing this to protect astronauts' discarded food and feces, the argument itself is specious. The real purpose of the No-Fly Zones—alleged by some researchers—is to dissuade upcoming lunar missions by other countries including Japan, India and China from "spilling the beans" on what's really up there.

Space probes from the European Space Agency have already uncovered the fraud NASA perpetrated for decades about the real color of the Martian sky. [See: "The color of Mars"]

A Japanese lunar space probe uncovered astounding evidence of the alleged base that exists on the far side of the Moon. Some insiders swear that America has a secret military base on the Moon and present evidence to support their charge. [See: Before It's News Claim: America has secret base on Moon.]

Meanwhile, some NASA insiders have blown the whistle on the space agency and claim they have personally seen photographs and other evidence of artifacts, machinery—even cities—documented by robot and manned space mission from both the U.S. and former Soviet Union. [See: Before It's News NASA whistleblower: Alien cities exist on Moon.]

Photo of alleged American Moonbase. Notice the structures in the square-walled 'crater.'

Publicly, NASA says they were moved to act because of the announcement by Google's Lunar-X Prize. The Internet giant has created a contest awarding a monetary prize to the first private company that can land a robotic craft on the Moon, travel across the surface and transmit clear images. Google has sweetened the pot with the offer to add bonus money for a landing close to any of the Apollo sites.

Whether any of the up-and-coming spacefaring nations will abide by NASA's No-Fly Zones—especially if they discover hard evidence of ancient alien artifacts—is unknown. They probably won't abide by the NASA restrictions.

But unquestionably, the worried space agency desperately hopes they do.
http://beforeitsnews.com/story/1116/992/NASA_Announces_Forbidden_Zones...On_Moon.html

Θα παρακαλούσαμε τα σχόλια σας να είναι σχετικά με το περιεχόμενο του εκάστοτε άρθρου, και να συνάδουν με το ύφος της σελίδας.. Τα σχόλια και οι απόψεις των σχολιαστών δεν αποτελούν απαραιτήτως και δικές μας απόψεις.

Designed By Μαγική Αυλή